Odlitky

  Abrazivzdorné

  Převodní tabulka vyráběných ocelí. Preferujeme dodání finálního výrobku dle označení Chomutov. Na zvláštní přání zákazníka lze odlitky dodat i dle jiné normy.

  Označení Chomutov EU EN WNr. DE značka dle DIN FRA AFNOR UK BSI ITA UNI
  ČSN 42 2920 1.3802 GX120Mn12 Z120 M 12 M BW 10 GX120 Mn12
  ČSN 42 2921 GX120MnCr12 2 Z120 M 12 M GX120 MnCr12 02
  42 2922
  Z120MC172-H
  HSMo
  EXTRA L-1
  EXTRA L-1A EN JN 2080 0.9650 GX260Cr27 FBCr26MoNi Grade 3D
  EXTRA L-5 EN JN 2080 0.9655 GX300CrMo27 1 Grade 3E

  Po dohodě možno odlévat další materiály obsažené v normě:
  ČSN EN 10349 – Austenitické manganové oceli
  ČSN EN 12513 – Otěruvzdorné litiny

  ČSN 42 2920 (ocel Mn, Austenitická)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S
  1.10 12.00 max. max. max.
  1.50 14.00 0.70 0.10 0.05

  Odlitky dodáváme v austenitizačně žíhaném stavu (+AT).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 >= 785
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >= 295
  tažnost (prodloužení) A % >= 40
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 >= 100
  tvrdost HB 175 – 240

  ČSN 42 2921 (ocel Mn, Austenitická)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S Cr
  1.10 12.00 max. max. max. 0.70
  1.50 14.00 0.70 0.10 0.05 1.20

  Odlitky dodáváme v austenitizačně žíhaném stavu (+AT).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 >= 885
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >= 390
  tažnost (prodloužení) A % >= 40
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 >= 150
  tvrdost HB 175 – 240

  ČSN 42 2920 (Z) (ocel Mn, austenitická, se zúženým chemickým složením)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S Cr
  1.10 12.00 max. max. max. 0.70
  1.35 14.00 0.70 0.06 0.05 1.20

  Odlitky dodáváme v austenitizačně žíhaném stavu (+AT).

  42 2922 (Z) (ocel Mn, austenitická, se zúženým chemickým složením)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S Cr
  1.10 12.00 max. max. max. 1.50
  1.35 14.00 0.70 0.06 0.05 2.00

  Odlitky dodáváme v austenitizačně žíhaném stavu (+AT).

  42 2924 (Z) (ocel Mn, austenitická, se zúženým chemickým složením)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S Cr
  1.10 16.50 max. max. max. max.
  1.35 19.00 1.00 0.06 0.02 2.50

  Odlitky dodáváme v austenitizačně žíhaném stavu (+AT).

  42 2920 (Zr) (ocel Mn, austenitická, jemnozrnná se Zr)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S Zr
  1.10 12.00 max. max. max. 0.05
  1.35 14.00 0.70 0.06 0.05 0.07

  Odlitky dodáváme v austenitizačně žíhaném stavu (+AT).

  42 2921 (Zr) (ocel Mn, austenitická, jemnozrnná se Zr)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S Cr Zr
  1.10 12.00 max. max. max. 0.70 0.05
  1.35 14.00 0.70 0.06 0.05 1.20 0.07

  Odlitky dodáváme v austenitizačně žíhaném stavu (+AT).

  Při pomalém chladnutí austenitických manganových ocelí je charakteristická tvorba karbidů uhlíku Fe3C, respektive karbidů chromu, které se vylučují na hranicích austenitických zrn.
  Tepelné zpracování má za úkol co nejvíce zabránit vylučování karbidů a co nejvíce zjemnit austenitickou strukturu.
  Při použití zúženého chemického složení, popřípadě přidáním zirkonu (Zr), při výrobě austenitických manganových ocelí vykazuje mikrostruktura výrazné zjemnění austenitického zrna a tím je dosahováno lepších mechanických vlastností odlitků odlévaných z těchto ocelí.

  Oceli ( ČSN 42 2920, ČSN 42 2921, ČSN 42 2920 (Z), ČSN 42 2921 (Z), 42 2922 (Z), 42 2924 (Z), 42 2920 (Zr), 42 2921 (Zr) ) jsou určeny do nejdrastičtějších podmínek namáhání silnými dynamickými rázy a tlaky. Tímto charakteristickým namáháním vzniká na pracovním povrchu součástí zpevněná a vytvrzená vrstva o tloušťce několika milimetrů. Jádro součástí si zachovává vysokou houževnatost, takže nedochází k lámavosti. Nejsou-li součásti vystaveny uvedenému namáhání, ale jen pouhé abrazi, vytvrzená a zpevněná povrchová vrstva nemůže vzniknout. Oceli ve své odolnosti proti abrazi se začnou chovat podobně jako uhlíkové oceli s vysokým obsahem C asi 0,80%. Při obsahu C > 1,30% dochází k poklesu hodnot plastických vlastností Re, A, Z, KC a K. Následkem toho pak vzrůstá tvrdost. Při obsahu C blížícímu se spodní hranici rozmezí, má za následek snížení tloušťky vytvrzené a zpevněné vrstvy a současně i snížení její tvrdosti – odolnosti proti abrazi.

  Svařitelnost

  Obtížná. Oceli nejsou způsobilé pro svařování – nesnáší místní ohřev. V nevyhnutelném případě vyžadují předehřev na 350°C. Nanáší se jen krátké housenky s časovým odstupem pro vyrovnání teplot okolí svaru. Svarový kov obvykle nikdy nedosahuje vlastností svařovaných ocelí. Po svaření je nutné nové tepelné zpracování. Pro návary opotřebených součástí platí stejné zásady. Podle druhu návarového kovu není nebo je nutné nové tepelné zpracování. Všeobecně se svařování ani návary nedoporučují.

  Obrobitelnost

  Velmi obtížná. Nástroj vyvíjí velký tlak v místě řezu a tím způsobuje vysoké zpevnění a vytvrzení povrchu. Vrtání otvorů není proveditelné. Vhodnější je broušení povrchů. Vzniká tím však místní ohřev a tvorba mikrotrhlinek. Broušení musí být prováděno s malým úběrem a chlazením. Doporučuje se odlitky zhotovit k přímému použití, bez třískového obrábění.

  Použití

  Vyměnitelné části strojů vystavené abrazi, silnými rázy a tlaky, bez požadavku třískového obrábění, zejména stroiů pro zemní práce. Čelisti drtičů a granulátorů, kuželové a odstředivé drtiče v kamenolomech, desky ventilátorových mlýnů, kladiva a tlukadla rotačních drtičů a jejich roštnice, bandáže kol kolových mísičů, zuby rypadel, ostří radlic buldozerů apod. Oceli nejsou vhodné do prostředí klasické abraze, např. do úpraven rud za mokra, keramických úpraven surovin apod. Pro vysoce namáhaná kladiva drtičů na šrotištích (např. úprava autovraků) se používá modifikovaná ocel 42 2920, kterou dodáváme pod označením HSMo.

  EXTRA L-1 (otěruvzdorná chromová litina)

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v ohybu (o 3×30 cm) Rm N/mm2 >= 650
  průhyb y mm >= 4
  zatížení (síla) při zlomení Fm N >= 19000
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 >= 4
  tvrdost HRC 59 – 62

  Rm = Fm x L0cm / 4(S0cm2 x L0cm)

  zkráceně:

  Rm = Fm / 4 x S0cm2

  kde:
  (S0 cm2 x L0 cm) = modul průřezu
  4 = konstanta modulu průřezu

  Svařitelnost

  Svařování nebo navařování povrchů tvrdokovy je zakázáno!

  Obrobitelnost

  Pouze broušením. Odlitky jsou určeny k přímému použití.

  Použití

  Slitina je určena výhradně pro abrazivzdorné součásti, kde působí pouze obrus, bez dynamických rázů a větších tlaků. Je vhodná pro rudný, keramický a cihlářský průmysl apod., pro mísení, hnětení nebo mletí jemných frakcí za sucha i za mokra. K vyložení skříní metacích kol tryskačů, krycí závěsné desky, vyložení nádob pro mísení betonových směsí, obložení míchacích lopatek atd. Při větších tloušťkových dimenzích dochází v tepelných osách odlitků k vycezeni nám a odměšování, projevující se v těchto místech nehomogenitou, která podle účelu použití nemusí být závadou. Pro uvedený typický projev je vhodnější použít odvozený materiál EXTRA L-1A s nižším obsahem uhlíku, s téměř shodnými mechanickými hodnotami. Slitiny jsou značně křehké a náročné na manipulaci a při dopravě. Jsou použitelné do provozních teplot až 250°C. Materiál EXTRA L-1A je vhodný pro drtící rotační lišty do strojů na úpravu materiálů z demolic.

  EXTRA L-5 (otěruvzdorná chromová litina)

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v ohybu (o 3×30 cm) Rm N/mm2 >= 880
  průhyb y mm >= 10
  zatížení (síla) při zlomení Fm N >= 25000
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 >= 7
  tvrdost HRC 46 – 49

  Rm = Fm x L0cm / 4(S0cm2 x L0cm)

  zkráceně:

  Rm = Fm / 4 x S0cm2

  kde:
  (S0 cm2 x L0 cm) = modul průřezu
  4 = konstanta modulu průřezu

  Svařitelnost

  Svařování nebo navařování povrchů tvrdokovy je zakázáno!

  Obrobitelnost

  Pouze broušením. Odlitky jsou určeny k přímému použití.

  Použití

  Odlitky z této slitiny jsou určeny pro abrazivní namáhání, kde spolupůsobí dynamické rázy a tlaky střední intenzity. Je vhodná a žádaná zejména na odlitky pro obložení prvních komor kulových mlýnů na cement a to plášťových i čelních stěn. Vyniká při mletí za sucha, kde mlecí koule svými údery zpevňují pracovní povrch obložných pancéřů nejméně o 5 HRC, na trvalou povrchovou tvrdost 51 – 54 HRC do hloubky 0,03 – 0,08 mm. Osvědčuje se i na odlitky mlecích koulí větších velikostí určených do prvních komor. Není vhodná pro klasický obrus, kde nemůže docházet k povrchovému zpevňování. Neosvědčuje se při mletí za sucha i mokra velmi tvrdých a abrazivních minerálních surovin na bázi SiO2 AI2O3 x SiO2 a podobných. Slitina je použitelná do provozních teplot až 250°C.

  Zavřít