Odlitky

  Korozizvdorné

  Převodní tabulka vyráběných ocelí. Preferujeme dodání finálního výrobku dle označení Chomutov. Na zvláštní přání zákazníka lze odlitky dodat i dle jiné normy.

  Označení Chomutov EU EN WNr. DE značka dle DIN FRA AFNOR UK BSI ITA UNI
  ČSN 42 2905 GX12Cr12 1.4011 GX12Cr12 Z 12 C 13 M 420 C 29 GX12Cr13
  ČSN 42 2906 1.4027 GX20Cr14 Z 22 C 13 M 420 C 29 GX30Cr13
  ČSN 42 2931 GX5CrNi19 10 1.4308 GX5CrNi19 10 Z10CN 18.10 M 302 C 25 GX6CrNi20 10
  ČSN 42 29421 GX5CrNiMo19 11 2 1.4408 GX6CrNiMo18 10 Z5CND 18.12 M 315 C 16 GX6CrNiMo20 11

  Některé druhy odlitků také hrubujeme podle našich možností.

  Po dohodě možno odlévat další materiály obsažené v normě:
  ČSN EN 10283 – Odlitky z korozivzdorných ocelí

  ČSN 42 2906 (ocel Cr)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S Cr Ni
  0.15 max. max. max. max. max. 12.00 max.
  0.30 0.70 0.70 0.040 0.040 0.07 14.00 1.00

  Odlitky dodáváme ve stavu normalizačně žíhaném a popouštěném (+NT).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 588 – 785
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >=392
  tažnost (prodloužení) A % >= 15
  kontrakce (zúžení) Z % >= 30
  tvrdost HB 175 – 235

  Korozivzdornost

  Ocel má zvýšenou odolnost proti účinkům vody a vodní páry, zředěné HNO3 a slabým organickým kyselinám. Lépe odolává korozi v zušlechtěném stavu, který z výrobních důvodů nedodáváme.

  Svařitelnost

  Dobrá, podmíněná – předehřev na 250 – 400°C s případným dohříváním při svařování, dle rozsáhlosti svařování. Po svaření zajistit pomalé ochlazování. Následně je nutno odlitky vyžíhat při teplotě 700 – 720°C.

  Obrobitelnost

  Dobrá

  Použití

  Na lopatky vodních turbín, armatury apod. Ocel je použitelná na různé součásti průmyslových pecí, jako závěsy tvárnic vyzdívek atd., kde dobře odolává nauhličujícím spalinám s obsahem elementární síry do teplot 600°C, při vyšším obsahu C až do 700°C. Je použitelná i na výrobu sklářských forem.

  ČSN 42 2931 (ocel Cr-Ni)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S Cr Ni
  max. max. max. max. max. max. 18.00 8.00
  0.15 1.50 1.50 0.045 0.040 0.075 21.00 11.00

  Odlitky dodáváme v austenitizačně žíhaném stavu (+AT).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 >=441
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >=196
  tažnost (prodloužení) A % >= 30
  kontrakce (zúžení) Z % >= 40
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 >= 78
  tvrdost HB 140 – 190

  Po dohodě je možno ocel vyrobit se sníženým obsahem C.

  Korozivzdornost

  Velmi dobře odolává klasické korozi a kyselině HNO3 velmi zředěné kyselině H2SO4, slabým a zředěným roztokům organických kyselin

  Svařitelnost

  Zaručená – nevyžaduje předehřev. Doporučuje se nanášení kratších přerušovaných housenek, pro sníženou tepelnou vodivost oceli. Po svaření je nutné nové austenitizační žíhání!

  Obrobitelnost

  Dobrá

  Použití

  Odlitky součástí pro chemický, potravinářský, olejářský, papírenský průmysl apod., v provozních teplotách do 400°C. Ocel nemůže být používána jako žárupevná, pro svůj nízký obsah C.

  ČSN 42 2942 (ocel Cr-Ni-Mo)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S Cr Ni Mo
  max. max. max. max. max. max. 18.00 9.00 2.00
  0.20 1.50 2.00 0.045 0.040 0.075 20.00 11.00 2.50

  Odlitky dodáváme v austenitizačně žíhaném stavu (+AT).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 >=441
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >=216
  tažnost (prodloužení) A % >= 30
  kontrakce (zúžení) Z % >= 35
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 >= 78
  tvrdost HB 140 – 190

  Po dohodě je možno ocel vyrobit se sníženým obsahem C.

  Korozivzdornost

  Velmi dobře odolává klasické korozi a kyselině HNO3, velmi dobře kyselině H2SO4, a dalším anorganickým i organických kyselinám.

  Svařitelnost

  Zaručená – nevyžaduje předehřev. Doporučuje se nanášení kratších přerušovaných housenek, pro sníženou tepelnou vodivost oceli. Po svaření je nutné nové austenitizační žíhání!

  Obrobitelnost

  Dobrá. Řezání závitů v otvorech závitníky z nástrojových a rychlořezných ocelí je obtížnější.

  Použití

  Na armatury, čerpadla a jiné součásti pro chemický, ropný, tukový, potravinářský, papírenský, textilní a podobný průmysl. Pro výrobu celulózy, v barvírnách textilu atd., v provozních teplotách do 450°C. Při sníženém obsahu C až do 500°C, za současného zvýšení obsahu Mo.
  Ocel nelze používat jako žárupevnou.

  Zavřít