Odlitky

  Nelegované uhlíkové oceli

  Převodní tabulka vyráběných ocelí. Preferujeme dodání finálního výrobku dle označení Chomutov. Na zvláštní přání zákazníka lze odlitky dodat i dle jiné normy.

  Označení Chomutov EU EN WNr. DE značka dle DIN FRA AFNOR UK BSI ITA UNI
  ČSN 42 2640 GE 240 1.0446 GS-45 230-400M 161 Gr.430 A FeG 450
  ČSN 42 2643 GE 240 1.0455 GS-C25 A 420 AP M 161 Gr.430 E FeG 42
  ČSN 42 2650 GE 240 1.0552 GS-52 320-560 M 161 Gr.480 A FeG 520
  ČSN 42 2660 GE 300 1.0558 GS-60 30 M 6 M A 3/A 5/AW 2 FeG 570
  ČSN 42 2670 1.0554 GS-70 370-650 M AW 3
  GS-45 GE 240 1.0446 GS-45 230-400M 161 Gr.430 A FeG 450
  GS-52 1.0552 GS-52 320-560 M 161 Gr.480 A FeG 520
  GS-60 GE 300 1.0558 GS-60 30 M 6 M A 3/A 5/AW 2 FeG 570

  Některé druhy odlitků také hrubujeme podle našich možností.

  Po dohodě možno odlévat další materiály obsažené v normách pro lité oceli:
  ČSN EN 10213 – Ocelové odlitky pro tlaková zařízení
  ČSN EN 10293 – Oceli na odlitky pro všeobecné použití
  ČSN EN 10340 – Ocelové odlitky pro stavebnictví

  ČSN 42 2640 (ocel konstrukční)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S
  0.20 0.40 0.20 max. max. max.
  0.28 0.80 0.50 0.05 0.05 0.09

  Odlitky dodáváme ve stavu normalizačně žíhaném (+N) nebo normalizačně žíhaném a popouštěném (+NT).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 440 – 590
  mez kluzu Re N/mm2 >= 240
  tažnost (prodloužení) A % >= 22
  kontrakce (zúžení) Z % >= 30
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 >= 50
  tvrdost HB 125 – 170

  Svařitelnost

  Zaručená podmíněná (předehřev na 200°C). Po svaření se doporučuje žíhání na odstranění pnutí 600 – 650°C

  Obrobitelnost

  Velmi dobrá

  Použití

  Ke všeobecnému použití, bez zvláštních nároků. Je vhodná na středně namáhané součásti a konstrukční prvky. Ocel není zušlechtitelná

  ČSN 42 2650 (ocel konstrukční)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S
  0.28 0.40 0.20 max. max. max.
  0.38 0.80 0.50 0.05 0.05 0.09

  Odlitky dodáváme ve stavu normalizačně žíhaném (+N) nebo normalizačně žíhaném a popouštěném (+NT).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 500 – 650
  mez kluzu Re N/mm2 >= 260
  tažnost (prodloužení) A % >= 20
  kontrakce (zúžení) Z % >= 25
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 >= 40
  tvrdost HB 145 – 185

  Svařitelnost

  Zaručená podmíněná (předehřev na 250°C). Po svaření se doporučuje žíhání na odstranění pnutí 600 – 650°C

  Obrobitelnost

  Velmi dobrá

  Použití

  Ke všeobecnému použití na odlitky namáhaných součástí, bez požadavku na tepelné zušlechťování. Též na součásti elektrických strojů

  ČSN 42 2670 (ocel konstrukční)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S
  0.50 0.40 0.20 max. max. max.
  0.60 0.80 0.50 0.05 0.05 0.09

  Odlitky dodáváme ve stavu normalizačně žíhaném (+N) nebo normalizačně žíhaném a popouštěném (+NT).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 690 – 840
  mez kluzu Re N/mm2 >= 380
  tažnost (prodloužení) A % >= 10
  tvrdost HB 200 – 240

  Svařitelnost

  Dobrá podmíněná – předehřev na 350°C. Po svaření musí být odlitky vyžíhány na odstranění pnutí 600 – 650°C, nebo znovu normalizačně vyžíhány a popuštěny

  Obrobitelnost

  Dobrá, při snížené řezné rychlosti

  Použití

  K výběrovému použití na odlitky součástí s vyšší pevností, tvrdostí a tuhostí konstrukcí, kde současně nejsou požadovány vysoké hodnoty A a Z. Ocel není určena pro tepelné zušlechťování

  Zavřít