Odlitky

  Nízkolegované

  Převodní tabulka vyráběných ocelí. Preferujeme dodání finálního výrobku dle označení Chomutov. Na zvláštní přání zákazníka lze odlitky dodat i dle jiné normy.

  Označení Chomutov EU EN WNr. DE značka dle DIN FRA AFNOR UK BSI ITA UNI
  GS-20Mn5 G20Mn5 1.1120 GS-20Mn5 280-480 M 161 Gr.540 A FeG 52
  G24Mn6 G24Mn6 1.1118 G24Mn6
  ČSN 42 2709 G28Mn6 1.1165 G28Mn6 A 32-054 A 4
  ČSN 42 2711
  ČSN 42 2712 1.1120 GS-20Mn5 280-480 M 161 Gr.540 A FeG 52
  ČSN 42 2719
  ČSN 42 2735
  ČSN 42 2739
  ČSN 42 2753
  ON 42 2833
  VP-7
  VTS
  G42CrMo4 G42CrMo4 1.7231 G42CrMo4

  Po dohodě možno odlévat další materiály obsažené v normách pro lité i tvářené oceli:
  ČSN EN 10213 – Ocelové odlitky pro tlaková zařízení
  ČSN EN 10293 – Oceli na odlitky pro všeobecné použití
  ČSN EN 10340 – Ocelové odlitky pro stavebnictví
  ČSN EN 10025-2 – Nelegované výrobky z konstrukčních ocelí
  ČSN EN 10025-3 – Normalizačně žíhané a válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli
  ČSN EN 10028-2 – Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi
  ČSN EN 10028-3 – Ploché výrobky z oceli pro tlakové účely
  ČSN EN 10250-3 – Volně kované legované ušlechtilé oceli

  ČSN 42 2709 (ocel Mn)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S
  0.20 1.20 0.20 max. max. max.
  0.28 1.60 0.50 0.05 0.05 0.09

  Odlitky dodáváme ve stavu normalizačně žíhaném (+N) nebo normalizačně žíhaném a popouštěném (+NT). Zušlechťování této jakosti neprovádíme.

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 520 – 670
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >= 300
  tažnost (prodloužení) A % >= 18
  kontrakce (zúžení) Z % >= 25
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 >= 39
  tvrdost HB 149 – 184

  Svařitelnost

  Zaručená podmíněná (předehřev na 250°C). Po svaření se doporučuje žíhání na odstranění pnutí 600 – 630°C

  Obrobitelnost

  Velmi dobrá ve stavu normalizovaném a popuštěném. Dobrá ve stavu zušlechtěném.

  Použití

  Na více namáhané součásti s vyšší houževnatostí, například housenkové články traktorů apod. Ocel má dobrou prokalitelnost a je způsobilá i pro povrchové kalení plamenem.

  ČSN 42 2712 (ocel Mn)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S Cr Ni Cu Cr+Ni+Cu
  0.17 0.90 0.20 max. max. max. max. max. max. max.
  0.25 1.40 0.50 0.04 0.04 0.07 0.30 0.40 0.30 0.90

  Odlitky dodáváme ve stavu normalizačně žíhaném a popouštěném (+NT). Z důvodu účelu použití se tato ocel výjimečně nezušlechťuje.

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 500 – 650
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >= 280
  tažnost (prodloužení) A % >= 20
  kontrakce (zúžení) Z % >= 25
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 >= 50
  tvrdost HB 140 – 183

  Svařitelnost

  Zaručená – do tloušťky 25 mm. Zaručená podmíněná – nad tloušťku 25 mm předehřev na 200 °C. Po svaření se doporučuje žíhání ke snížení pnutí 590 – 620 °C

  Obrobitelnost

  Velmi dobrá.

  Použití

  Na odlitky součástí parních kotlů a turbín, tlakových nádob, parních a vodních potrubí, armatur, velmi namáha- ných strojních součástí a svařovaných dílů do výše provozních teplot až 450°C, kde je žádaná vysoká houževnatost.

  ČSN 42 2719 (ocel Si)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S
  0.52 0.50 0.50 max. max. max.
  0.60 0.80 0.70 0.045 0.045 0.080

  Odlitky dodáváme ve stavu normalizačně žíhaném a popouštěném (+NT). Zušlechťování této jakosti neprovádíme.

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 700 – 850
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >= 340
  tažnost (prodloužení) A % >= 10
  tvrdost HB 197 – 237

  Svařitelnost

  Dobrá – předehřev na 350°C. Po svaření musí být odlitky vyžíhány na snížení pnutí 620 – 650°C. Po vyžíhání musí odlitky chladnout v peci. Svařování nebo zavařování vad v kritických a exponovaných místech se nedoporučuje.

  Obrobitelnost

  Dobrá, při snížené řezné rychlosti.

  Použití

  Ocel je určena pro vyšší tlaky a namáhání, např. ozubená kola menší hmotnosti, ozubené věnce apod. Není vhodná pro povrchové kalení plamenem.

  G42CrMo4 (ocel Cr-Mo)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S Cr Mo
  0.38 0.60 max. max. max. 0.80 0.15
  0.45 1.00 0.60 0.025 0.020 1.20 0.25

  Odlitky dodáváme ve stavu normalizačně žíhaném (+N).

  Svařitelnost

  Dobrá – předehřev na 350°C. Po svaření musí být odlitky normalizačně vyžíhány. Na funkčně exponovaných místech se svařování nebo zavařování nedoporučuje.

  Obrobitelnost

  Dobrá – v normalizačně žíhaném stavu.
  Obtížná – v zušlechtěném stavu.

  Použití

  V normalizačně žíhaném stavu na ozubená a pojezdová kola jeřábů a na jiné vysoce namáhané strojní součásti.

  VTS

  Odlitky obvykle nejsou určeny k třískovému obrábění, ale k přímému použití. Dodáváme je v zušlechtěném stavu (+QT). Výjimečně ve stavu žíhaném na měkko (+A).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 *) max. 880 **) 1400 – 1600
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 **) >=1020
  tažnost (prodloužení) A % **) >= 8
  kontrakce (zúžení) Z % *) >= 30
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 **) >= 23
  tvrdost HB *) 214 – 258 **) 406 – 458

  *) stav žíhaný na měkko
  **) stav zušlechtěný

  Svařitelnost

  Dobrá, podmíněná – předehřev na 150°C. Nanášet krátké, přerušované housenky. Svarový kov ihned zakovávat. Zajistit velmi pozvolné ochlazování. Materiál se nedoporučuje svařovat.

  Použití

  Na formy pro vstřikové lití umělých hmot.
  Pro svou vysokou pevnost a houževnatost je ocel vhodná též na bagrové zuby a odlitky, kde se požaduje vysoká odolnost proti působení dynamických sil za současných rázů a vysoká abrazivzdornost.
  Ocel je značně samokalitelná na vzduchu.

  VP-7

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 1200 – 1500
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >=950
  tažnost (prodloužení) A % >= 2
  kontrakce (zúžení) Z % >= 4
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 >= 15
  nárazová práce K J >= 10
  tvrdost HB 340 – 420

  Svařitelnost

  Dobrá až obtížná – vyžaduje předehřev na 250°C. Po svaření nebo zavaření povrchových vad je nutno zajistit pomalé ochlazování, případně znovu tepelně zušlechtit. Ocel není určena ke svařování. Kritické rozmezí popouštěcí křehkosti leží mezi 300 – 450°C

  Obrobitelnost

  Použití

  Velmi osvědčená ocel na výrobu bagrových zubů, bandáží k obložení pracovních hran rypadlových nádob, radlic buldozerů apod.
  Dále všude tam, kde se žádá zvýšená odolnost proti plastické deformaci za současného působení dynamických sil a rázů a abrazivzdornost. Ocel je způsobilá pro lokální tepelné přepracování částí odlitků na vyšší tvrdost

  ON 42 2833 (ocel Cr-W, eutektoidní)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S Cr W
  0.78 0.65 max. max. max. 1.40 0.90
  0.88 0.85 0.50 0.05 0.05 1.60 1.40

  Odlitky dodáváme pouze ve stavu žíhaném na měkko (+A), pro umožnění třískového obrábění. Odlitky, které nejsou určeny k třískovému obrábění, ale k přímému použití, dodáváme v zušlechtěném stavu na nižší hodnoty (+QT). Drobnější odlitky zušlechtěné na vyšší hodnoty jen po dohodě.

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 +) 785 – 875 *) 1030 – 1130 **) 1700 – 1850
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 *) >=700 **) >=1100
  tažnost (prodloužení) A % *) >= 8 **) >= 2
  kontrakce (zúžení) Z % *) >= 16 **) >= 4
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 *) >= 18 **) >= 6
  nárazová práce K J *) >= 11 **) >= 4
  tvrdost HB +) 225 – 250 *) 312 – 345 **) 460 – 520

  +) stav žíhaný na měkko
  *) stav zušlechtěný na nižší hodnoty
  **) stav zušlechtěný na vyšší hodnoty

  Svařitelnost

  Obtížná. Svařování se nedoporučuje!

  Obrobitelnost

  Obtížná ve stavu žíhaném na měkko. V zušlechtěném stavu jen broušením

  Použití

  V podstatě se jedná o nástrojovou ocel s širokým použitím pro jednoduché, masivní lité nástroje pro práce za tepla i za studena. Válce pro válcovny do průměru 300 mm, zápustky, razníky, nože do hydraulických nůžek na šrot, nářadí pro tlakové lití a podobné s tím, že hustota a homogenita odlitků nedosahuje úrovně tvářené oceli. Dosahované mechanické hodnoty materiálu umožňují jeho použití i v abrazivzdorných podmínkách na výrobu různých součástí. Nedoporučuje se požadovat vyšších hodnot než je uvedeno, ačkoliv materiál je schopen dosahovat ještě vyšších hodnot. Odlitky by tak mohly být vystaveny nebezpečí destrukcí.

  Zavřít