Odlitky

  Žárupevné

  Převodní tabulka vyráběných ocelí. Preferujeme dodání finálního výrobku dle označení Chomutov. Na zvláštní přání zákazníka lze odlitky dodat i dle jiné normy.

  Označení Chomutov EU EN WNr. DE značka dle DIN FRA AFNOR UK BSI ITA UNI
  ČSN 42 2934 GX40CrNiSi22 10 1.4826 GX40CrNiSi22 9 Z25CN20.10M 309 C 30 GX30CrNi20 10
  ČSN 42 2936 GX40CrNiSi25 12 1.4837 GX40CrNiSi25 12 Z40CN25.12M 309 C 32/35 GX40CrNi25 12
  GX40CrNiSi25 12 GX40CrNiSi25 12 1.4837 GX40CrNiSi25 12 Z40CN25.12M 309 C 32/35 GX40CrNi25 12
  ČSN 42 2944 GX40CrNiSi25 12 1.4837 GX40CrNiSi25 12 309 C 32/35/40 GX35CrNi28 09
  X15CrNiSi25 21 1.4841 X15CrNiSi25 21 Z15CN3 25 20 310 S 24 X16CrNiSi25 20
  ČSN 42 2951
  ČSN 42 2952 GX40CrNiSi25 20 1.4848 GX40CrNiSi25 20 Z40CN30.20M 310 C 40/C45 GX40CrNi25 20
  ČSN 42 2955 GX40NiCrSi38 19 1.4865 GX40CrNiSi38 18 330 C 11/331 C40 GX50NiCr39 19

  Některé druhy odlitků také hrubujeme podle našich možností.

  ČSN 42 2934 (ocel Cr-Ni)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S Cr Ni
  0.25 max. 1.00 max. max. max. 20.00 9.00
  0.45 1.50 2.00 0.045 0.040 0.075 23.00 11.00

  Odlitky dodáváme ve stavu stabilizačně žíhaném (+SR).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 >= 441
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >= 206
  tažnost (prodloužení) A % >= 10
  tvrdost HB 180 – 250

  *) Mechanické hodnoty Z, KC a K při pokojových teplotách nejsou rozhodující. Ocel je určena k namáhání za vysokých teplot do 1000°C. Se stoupajícím obsahem C se zvyšují hodnoty Rm až o 200 N/mm2 ; Re až o 100 N/mm2. Hodnoty A a KC však klesají. Tendence vzestupu zůstává zachována v austenitizačně žíhaném stavu, i po dlouhodobém žíhání při teplotách 650 – 800°C.

  Nejvyšší dovolená provozní teplota

  • trvalého zatěžování: maximálně 950°C
  • krátkodobého zatěžování: maximálně 1000°C

  Odolnost proti zplodinám síry v atmosférách

  • oxidační + vzduch
   bezsirnatá =< 950°C
   > max. 2 g S/m3 =< 930°C
   < min. 2 g S/m3 =< 850°C
  • redukční + nauhličující
   bezsirnatá =< 900°C
   > max. 2 g S/m3 =< 850°C
   < min. 2 g S/m3 nevyhovující

  Mez kluzu Rp 1 (prodloužení o 1 %) v teplotách, po 10 000 hodinách statického zatěžování

  • 700°C >= 41 N/mm2
  • 800°C >= 20 N/mm2
  • 900°C >= 9 N/mm2

  Svařitelnost

  Dobrá. Do tloušťky 25 mm nevyžaduje předehřev. Nad 25 mm předehřev nejméně na 150°. Po svaření ochladit ve vodě. Nové žíhání se neprovádí.

  Obrobitelnost

  Dobrá až obtížná

  Použití

  Mechanicky namáhané části průběžných i komorových pecí – vodící úhelníky, kolejnice, dopravníkové válečky v nízkoteplotních zónách, víka šachtových pecí apod. Nádoby na solné lázně s nižší teplotou taveniny. Materiál se nepoužívá jako korozivzdorný, ale odolávající okujení.

  ČSN 42 2936 (ocel Cr-Ni)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S Cr Ni Mo
  0.25 max. max. max. max. max. 24.00 12.00 max.
  0.50 1.50 2.00 0.045 0.040 0.075 27.00 14.00 0.50

  Odlitky dodáváme ve stavu stabilizačně žíhaném (+SR).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 441 – 637
  tvrdost HB 130 – 190

  *) Mechanické hodnoty Z, KC a K při pokojových teplotách nejsou rozhodující. Ocel je určena k namáhání za vysokých teplot do 1100°C. Se stoupajícím obsahem C se zvyšují hodnoty Rm až o 200 N/mm2; Re až o 100 N/mm2. Hodnoty A a KC však klesají. Tendence vzestupu zůstává zachována ve stabilizačně žíhaném stavu, i po dlouhodobém žíhání při teplotách 650 – 800°C.

  Nejvyšší dovolená provozní teplota

  • trvalého zatěžování: =< 1050°C
  • krátkodobého zatěžování: =< 1100°C
  • Zvýšení žárupevnosti a tepelného zatěžování asi o 50°C lze dosáhnout zvýšením obsahů C až na 0,55% a Si až na 2,50%. Současně však klesá odolnost proti křehnutí v rozsahu teplot 600-900°C. Takový požadavek je reálný jen po dohodě mezi odběratelem a výrobcem.

  Odolnost proti zplodinám síry v atmosférách

  • oxidační + vzduch
   bezsirnatá =< 1100°C
   > max. 2 g S/m3 =< 1100°C
   < min. 2 g S/m3 =< 1050°C
  • redukční + nauhličující
   bezsirnatá =< 1030°C
   > max. 2 g S/m3 =< 1030°C
   < min. 2 g S/m3 nevyhovující

  Mez kluzu Rp 1 (prodloužení o 1 %) v teplotách, po 10 000 hodinách statického zatěžování

  • 700°C >= 44 N/mm2
  • 800°C >= 22 N/mm2
  • 900°C >= 11 N/mm2
  • 1000°C >= 4,5 N/mm2

  Svařitelnost

  Dobrá. Do tloušťky 20 mm nevyžaduje předehřev. Nad 20 mm předehřev nejméně na 200°C. Po svaření ochladit ve vodě. Nové žíhání se neprovádí.

  Obrobitelnost

  Dobrá až obtížná

  Použití

  Díly hutnických pecí více mechanicky namáhané, kolejnice, žíhací retorty a nádoby, články dopravníkových řetězů apod. Používání v teplotách pod 900°C je nevhodné – ocel křehne. Materiál se nepoužívá jako korozivzdorný, ale odolávající okujení.

  ČSN 42 2944 (ocel Cr-Ni)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S Cr Ni
  0.35 max. max. max. max. max. 26.00 8.00
  0.60 1.00 2.00 0.045 0.040 0.075 28.50 10.00

  Odlitky dodáváme ve stavu stabilizačně žíhaném (+SR).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 490 – 785
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >= 343
  tvrdost HB 145 – 235

  *) Mechanické hodnoty Z, KC a K při pokojových teplotách nejsou rozhodující. Ocel je určena k namáhání za vysokých teplot do 1200°C

  Nejvyšší dovolené tepelné zatěžování a odolnost proti zplodinám síry v atmosférách

  • oxidační + vzduch
   bezsirnatá =< 1200°C
   > max. 2 g S/m3 =< 1170°C
   < min. 2 g S/m3 =< 1040°C
  • redukční + nauhličující
   bezsirnatá =< 1050°C
   > max. 2 g S/m3 =< 1030°C
   < min. 2 g S/m3 =< 1070°C

  Mez kluzu Rp 1 (prodloužení o 1 %) v teplotách, po 10 000 hodinách statického zatěžování

  • 700°C >= 31 N/mm2
  • 800°C >= 15 N/mm2
  • 900°C >= 7 N/mm2
  • 1000°C >= 2,5 N/mm2

  Svařitelnost

  Obtížná. Svarový spojům je lépe se vyhnout – přináší jisté obtíže. Je nutný předehřev na teplotu nejméně 400°C. Při hlubokých závarech je lépe použít nejprve vhodnou kořenovou elektrodu. Krycí závar provádět přerušovanými kratšími housenkami a okamžitě je zakovávat kladivem. Po svaření je nutné nové žíhání.

  Obrobitelnost

  Dobrá až obtížná

  Použití

  Na nejvýše tepelně a mechanicky namáhané odlitky součástí žíhacích, pražících, kalírenských pecí v redukčních atmosférách, za současného působení SO2. Na nádoby pro solné lázně, jejichž teplota taveniny je vysoká. Používáním v teplotách pod 900°C ocel křehne. Ohřevem nad 950°C křehkost mizí.

  ČSN 42 2951 (ocel Cr-Ni)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S Cr Ni Ti Al
  0.20 max. 1.50 max. max. 20.00 37.00 0.05 1.00
  0.30 0.50 2.00 0.040 0.040 22.00 40.00 0.20 1.50

  Odlitky dodáváme v austenitizačně žíhaném stavu (+AT).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 >= 441
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >= 245
  tažnost (prodloužení) A % >= 5
  vrub.houževnatost KCU3 KC J/cm2 >= 15
  tvrdost HB 145 – 230

  Nejvyšší dovolené tepelné zatěžování a odolnost proti zplodinám síry v atmosférách

  • oxidační + vzduch
   bezsirnatá =< 1120°C
   > max. 2 g S/m3 =< 1080°C
   < min. 2 g S/m3 =< 1050°C
  • redukční + nauhličující
   bezsirnatá =< 1080°C
   > max. 2 g S/m3 =< 1000°C
   < min. 2 g S/m3 =< 950°C

  Mez kluzu Rp 1 (prodloužení o 1 %) v teplotách, po 10 000 hodinách statického zatěžování

  • 700°C >= 62 N/mm2
  • 800°C >= 37 N/mm2
  • 900°C >= 19 N/mm2
  • 1000°C >= 9 N/mm2
  • 1100°C >= 2 N/mm2

  Svařitelnost

  Obtížná. Ocel není způsobilá pro svařování. V nevyhnutelném případě předehřev na 150°C. Svařování bez ochranné atmosféry není možné. Svařuje se přerušovaně krátkými housenkami, které se musí ihned po nanesení za tepla překovávat kladivem. Odolnost odlitku proti nauhličování v místě svaru je snížena. Po svaření je nutné nové austenitizační žíhání.

  Obrobitelnost

  Dobrá

  Použití

  Ocel má zvýšenou odolností proti nauhličování v prostředí spalin, obsahujících SO2. Má vysoké mechanické hodnoty ve vysokých teplotách. Vhodná na odlitky roštů průběžných a komorových cementačních pecí a jejich nástaveb. Na nosné hvězdice a přípravky šachtových cementačních pecí s dlouholetou životností. Na součásti krokových pecí se střídavou teplotou apod. Používáním v teplotách pod 900°C ocel křehne. Ohřevem nad 900°C křehkost mizí.

  ČSN 42 2952 (ocel Cr-Ni)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S Cr Ni Mo
  0.30 max. 0.75 max. max. max. 24.00 20.00 max.
  0.45 1.50 1.75 0.045 0.040 0.075 27.00 22.00 0.50

  Odlitky dodáváme ve stavu stabilizačně žíhaném (+SR).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 >= 441
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >= 216
  tažnost (prodloužení) A % >= 10
  tvrdost HB 130 – 220

  1) Na požadavek odběratele a po dohodě s výrobcem je možno ocel dodávat s obsahem < 0,20% C. Ocel tím získá zvýšenou odolnost proti korozi. Současně s tím se poněkud sníží hodnoty Re a HB. Ke zvýšení hodnot dojde u A, Z, KC a K.

  Nejvyšší dovolené tepelné zatěžování a odolnost proti zplodinám síry v atmosférách

  • oxidační + vzduch
   bezsirnatá =< 1150°C
   > max. 2 g S/m3 =< 1100°C
   < min. 2 g S/m3 nevyhovující
  • redukční + nauhličující
   bezsirnatá =< 1080°C
   > max. 2 g S/m3 =< 1040°C
   < min. 2 g S/m3 nevyhovující

  Mez kluzu Rp 1 (prodloužení o 1 %) v teplotách, po 10 000 hodinách statického zatěžování

  • 700°C >= 60 N/mm2
  • 800°C >= 36 N/mm2
  • 900°C >= 18 N/mm2
  • 1000°C >= 8 N/mm2

  Svařitelnost

  Dobrá. Do tloušťky 20 mm nevyžaduje předehřev. Nad 20 mm předehřev nejméně na 200°C. Po svaření ochladit ve vodě. Po svaření se nové žíhání neprovádí, v případě, že ocel bude použita jako žárupevná. V případě ad 1) je nutné austenitizační žíhání.

  Obrobitelnost

  Dobrá

  Použití

  Ocel je vhodná na zařízení, přípravky a nářadí pro průmysl keramický a sklářský. Na nádoby pro kalírenské solné lázně s přímým ohřevem taveniny ponornými elektrodami, ale i s vnějším ohřevem nádoby. Na vysoce pevné a namáhané transportní součásti uvnitř pecí apod.

  ČSN 42 2955 (ocel Cr-Ni)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S Cr Ni
  0.20 max. 1.00 max. max. max. 20.00 37.00
  0.60 1.50 2.00 0.045 0.040 0.075 22.00 40.00

  Odlitky dodáváme ve stavu stabilizačně žíhaném (+SR).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 >= 539
  mez kluzu Rp 0.2 Re N/mm2 >= 196
  tažnost (prodloužení) A % >= 10
  tvrdost HB 160 – 235

  Nejvyšší dovolené tepelné zatěžování a odolnost proti zplodinám síry v atmosférách

  • oxidační + vzduch
   bezsirnatá =< 1170°C
   > max. 2 g S/m3 =< 1130°C
   < min. 2 g S/m3 nevyhovující
  • redukční + nauhličující
   bezsirnatá =< 1030°C
   > max. 2 g S/m3 =< 1050°C
   < min. 2 g S/m3 nevyhovující

  Mez kluzu Rp 1 (prodloužení o 1 %) v teplotách, po 10 000 hodinách statického zatěžování

  • 700°C >= 58 N/mm2
  • 800°C >= 34 N/mm2
  • 900°C >= 19 N/mm2
  • 1000°C >= 7 N/mm2
  • 1100°C >= 2 N/mm2

  Svařitelnost

  Dobrá – do obsahu 0,40% C. Nevyžaduje předehřev ani nové žíhání po svařování.
  Dobrá až obtížná – nad obsah 0,40% C. Vyžaduje předehřev na 200°C. Svařuje se krátkými přerušovanými housenkami s okamžitým zakováváním. Po svaření se doporučuje nové žíhání

  Obrobitelnost

  Dobrá

  Použití

  Pro střídavé teploty ve vysokoteplotní zóně, zvláště v oxidační atmosféře bez přítomnosti síry a jejich zplodin. Vhodná na pohyblivé rošty, nosníky, nakládací přípravky pro sklářské pece, sklářské kelímky apod. Ocel není náchylná ke křehnutí, není vhodná do sirného redukčního prostředí.

  Zavřít