Odlitky

  Žáruvzdorné

  Převodní tabulka vyráběných ocelí. Preferujeme dodání finálního výrobku dle označení Chomutov. Na zvláštní přání zákazníka lze odlitky dodat i dle jiné normy.

  Označení Chomutov EU EN WNr. DE značka dle DIN FRA AFNOR UK BSI ITA UNI
  ČSN 42 2912 GX40CrSi17 1.4740 GX40CrSi17
  ČSN 42 2913 GX40CrSi24 1.4745 GX40CrSi24 Z 40 C 28 M 452 C 11 GX35Cr28
  ČSN 42 2914 GX40CrSi28 1.4776 GX40CrSi28 Z 40 C 28 M 452 C 11 GX35Cr28
  AKX30M

  Po dohodě možno odlévat další materiály obsažené v normě:
  ČSN EN 10295 – Odlitky ze žáruvzdorných ocelí

  ČSN 42 2912 (ocel Cr)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S Cr Ni
  max. max. max. max. max. max. 19.00 max.
  0.50 0.90 1.50 0.045 0.040 0.075 22.00 1.00

  Odlitky dodáváme ve stavu žíhaném ke snížení pnutí (+SR).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 >= 392
  tvrdost HB 200 – 270

  *) Hodnoty Re, Z, KC a K při pokojových teplotách nejsou rozhodující, protože ocel je určena k namáhání za vysokých teplot do 950°C. Ocel má za vysokých teplot nízkou odolnost proti tečení po mezikrystalických hranicích, kterou usnadňuje základní feritická matrice. V pokojových teplotách je ocel velmi křehká a vyžaduje opatrnost při manipulaci s odlitky a při jejich přepravě!

  Odolnost proti opalu a chemickým vlivům

  • oxidační + vzduch
   bezsirnatá =< 950°C
   sirnaté * =< 900°C
  • redukční
   bezsirnatá =< 900°C
   sirnaté * =< 850°C

  *) koncentrace zplodin S > 2 g/m3

  Svařitelnost

  Ocel není způsobilá pro svařování. Ve výjimečném případě je možno ocel velmi obtížně svařovat za podmínek: předehřev celé součásti na teplotu 700 – 800°C; po svaření pozvolna ochlazovat v peci; po vychladnutí se doporučuje opakovat žíhání.

  Obrobitelnost

  Dobrá

  Použití

  Pecní díly nízce mechanicky namáhané, např. hořákové trysky, roštnice, desky topenišť, závěsy trubek a tvárnic atd.

  ČSN 42 2913 (ocel Cr)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S Cr Ni
  0.40 max. 1.00 max. max. max. 24.00 max.
  0.70 0.90 2.00 0.045 0.040 0.075 26.50 1.00

  Odlitky dodáváme ve stavu žíhaném ke snížení pnutí (+SR).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 >= 343
  tvrdost HB 230 – 300

  *) Hodnoty Re, Z, KC a K při pokojových teplotách nejsou rozhodující, protože ocel je určena k namáhání za vysokých teplot do 1000°C. Ocel má za vysokých teplot nízkou odolnost proti tečení po mezikrystalických hranicích zrn. V pokojových teplotách je ocel hrubozrnná velmi křehká a vyžaduje opatrnost při manipulaci s odlitky a při jejich přepravě! Hrubozrnnost lze zmenšit zvýšením obsahu P.

  Odolnost proti opalu a chemickým vlivům

  • oxidační + vzduch
   bezsirnatá =< 1000°C
   sirnaté * =< 975°C
  • redukční
   bezsirnatá =< 975°C
   sirnaté * =< 950°C

  *) koncentrace zplodin S > 2 g/m3

  Svařitelnost

  Ocel není způsobilá pro svařování. Svařování se nedoporučuje.

  Obrobitelnost

  Dobrá

  Použití

  Žíhací nádoby pro cementaci v prášku, roštnice topenišť, části pecí (úhelníky a segmenty), udržovací kelímky pro kovové lázně slitin hliníku a mědi, solné lázně v kalírnách apod. Životnost je poněkud zkracována používáním v rozsahu teplot 400 – 650°C.

  ČSN 42 2914 (ocel Cr)

  Chemické složení v procentech

  C Mn Si P S P+S Cr Ni
  0.50 max. 1.00 max. max. max. 27.50 max.
  0.80 0.90 2.00 0.045 0.040 0.075 30.00 2.00

  Odlitky dodáváme ve stavu žíhaném ke snížení pnutí (+SR).

  Mechanické vlastnosti a hodnoty

  pevnost v tahu Rm N/mm2 >= 294
  tvrdost HB 250 – 320

  *) Hodnoty Re, Z, KC a K při pokojových teplotách nejsou rozhodující, protože ocel je určena k namáhání za vysokých teplot do 1100°C. Ocel má za vysokých teplot nízkou odolnost proti tečení po mezikrystalických hranicích zrn i přímo v zrnech. V pokojových teplotách je ocel velmi hrubozrná, velmi křehká a vyžaduje opatrnost při manipulaci s odlitky a při jejich přepravě! Hrubozrnnost lze zmenšit zvýšením obsahu P.

  Odolnost proti opalu a chemickým vlivům

  • oxidační + vzduch
   bezsirnatá =< 1100°C sirnaté * =< 1060°C
  • redukční
   bezsirnatá =< 1075°C sirnaté * =< 1020°C /li>

  *) koncentrace zplodin S > 2 g/m3

  Svařitelnost

  Ocel není způsobilá pro svařování. Svařování se nedoporučuje.

  Obrobitelnost

  Dobrá až obtížná

  Použití

  Žíhací nádoby a retorty, články rekuperátorů, hořákové trysky, části pecí (úhelníky, segmenty), roštnice atd. (s nižší hranicí obsahu Ni). Oběžná kola kolových čerpadel odolná korozi a abrazi apod. (s vyšší hranicí obsahu Ni). Životnost je poněkud zkracována používáním v rozsahu teplot 400 – 750°C.

  Zlepšení žáruvzdornosti této oceli docilujeme tím, že ji modifikujeme molybdenem. Tuto ocel dodáváme pod značkou AKX30M. Je vhodná na roštnice pro kotelny a spalovny odpadů.

  Zavřít