Tepelné zpracování

Ve slévárně jsou instalovány 2 žíhací pece na zemní plyn. Jsou vybaveny programově řízenými vysokotlakými impulsivními hořáky a rychlostními vzduchovými tryskami pro řízené ochlazování vsázky. Součástí je i vodní bazén s možností rychlé cirkulace a výměny vody pro kalení odlitků.

Slévárna je schopna zajistit většinu způsobů tepelného zpracování

- normalizačního žíhání
- žíhání na odstranění pnutí
- žíhání na měkko
- austenitizační žíhání
- žíhání dle tepelné křivky – předpisu - dodaného zákazníkem

Nemáme zařízení pro kalení do oleje.

Limitující hodnoty pro možnosti tepelného zpracování

- nosnost jeřábu - 5 tun
- maximální teplota v peci 1050°C
- velikost vodního bazénu 2500 mm x 3000 mm x 2000 mm hloubka

  pec č. 1 pec č.2
šířka 2000 mm nebo 4000 mm
délka 4000 mm nebo 6000 mm
výška 1800 mm nebo 1900 mm
Zavřít