Dlouholetá tradice

Výroba odlitků má v našem závodě dlouholetou tradici. Po roce 1945 se výrobní program měnil, až se ustálil na výrobě odlitků z uhlíkatých, otěruvzdorných, nízko, středně a vysoce legovaných ocelí. Základní výrobní program v současné době obsahuje 42 značek ocelí.

Produkty a služby

Odlitky

Nelegované uhlíkové oceli
Nízkolegované a třednělegované oceli, Korozivzdorné oceli…

Více

Rovnání a lisování

Na rovnacím lisu můžeme provádět lisování nebo rovnání členitých součástí pro hutní, strojírenské a údržbářské provozy:

Více

Speciální výrobky

Speciálním výrobkem naší slévárny jsou kelímky, které vyrábíme z následujících druhů ocelí…

Více

Tepelné zpracování

Ve slévárně jsou instalovány 2 žíhací pece na zemní plyn. Jsou vybaveny programově…

Více

O společnosti

P1040885

Výroba odlitků má v našem závodě dlouholetou tradici. Po roce 1945 se výrobní program měnil, až se ustálil na výrobě odlitků z uhlíkatých, otěru vzdorných, nízko, středně a vysocelegovaných ocelí. Základní výrobní program v současné době obsahuje 42 značek ocelí. Odlitky jsou vyráběny v hmotnostním kusovém rozsahu od 1 kg do 4 500 kg. Kladem je zaměření na kusovou a malosériovou výrobu.

Interně se společnost člení na technologicky samostatná pracoviště, kterými jsou správa společnosti, modelárna, formovna, tavírna, tepelné zpracování, cídírna, údržba a řízení jakosti. Jejich uspořádáním a propojením je zajištěna kontinuita procesu výroby od zpracování a vyhodnocení nabídky a zakázky přes technologickou přípravu výroby a zajištěnost modelového zařízení po vlastní výrobu odlitků, jejich tepelné zpracování, konečnou povrchovou úpravu, expedici a fakturaci.

Více
Zavřít